tripgether.com

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

1,283 ครั้ง
21 ก.ย. 2565

แม่สอด เมืองตะวันตกสุดของประเทศไทย ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตและวัมนธรรมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก และป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สวยงามที่มาจากความศรัทธาและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างวัดวามอาราม ในวันนี้ทริปเก็ทเตอร์จะพาทุกคนไปเที่ยวชมวัดสวยกันกับ วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี


วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี


วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดิมชื่อวัดแม่ตาวเงี้ยวหรือวัดไทยใหญ่ เป็นวัดที่มีความโดดเด่น และควรค่าแก่การเข้ามาเยี่ยมชม นอกจากจะมีคอายุมากกว่า 100 ปีแล้ว วัดไทยวัฒนารามแห่งนี้ เป็นวัดที่งดงามไปด้วยศิลปะพม่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวแม่สอด เมื่อเข้าสู่เขตรั้ววัด เราก็จะพบกบัพระวิหาร ศาลา รวมทั้งอาคารที่ต่างงดงามไปด้วยลายฉลุสุดประณีต โดยอาคารแรกที่เมื่อมาถึงก็สามารถเห็นได้ทันทีก็คือศาลาการเปรียญหลังใหญ่

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

ศาลาการเปรียญหลังนี้จะเปิดโล่งหนึ่งด้าน ภายในเป็นโถงกว้าง มีเสาที่ประดับกระจกหลากหลายต้น โดยศาลาหลังนี้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของวัด ทั่วทั้งโถงศาลาระยิบระยับไปด้วยกระจกหลากสี และมีพระพุทธรูปศิลปะพม่าหลายองค์ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าสุด บรรยากาศภายในโถงแห่งนี้สงบและเย็นสบายอย่างมาก เหมาะแก่การมานั่งสมาธิ สงบจิตใจเป็นที่สุด

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

ถัดจากศาลาการเปรียญจะเป็นที่ตั้งของจุดไฮไลท์ของวัดไทยวัฒนาราม นั่นก็คือ พระวิหารสีทองอร่ามที่มีลวดลายฉลุโลหะสุดงามงามด้วยศิลปะพม่า ทางเดินเข้าสู่ตัวพระวิหารประดับด้วยเสาหงส์โลหะสีทองเป็นแนวขนานกันไป พร้อมกับมีสิงห์ขนาดใหญ่สุดอลังการสองตัวตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอีกด้วย

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

ไม่ว่าจะมองมุมไกลหรือมุมใกล้ก็นับได้ว่าสวยงามทุกจุดและทุกมุมมองเป็นอย่างมาก

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าของพระวิหารสีทอง ยังมีรูปปั้นหงส์ทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่าถึงตำนานการสร้างเมืองหงสาวดี ประเทศพม่าที่ว่า เมื่อครั้งอดีตกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมายังดินแดนที่เป็นที่ตั้งของเมืองหงสาวดีในปัจจุบัน ทรงทอดพระเนตรเห็นหงส์ทองสองตัวเล่นน้ำอยู่ จึงตั้งชื่อดินแดนแห่งนี้ว่า เมืองหงสาวดีนั่นเอง

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไทยวัฒนารามแห่งนี้ยังมี พระมหาเมี๊ยะมุนี หรือพระมหามัยมุนี ที่ได้จำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ซึ่งตั้งอยู่ในวิหารด้านข้างถัดจากพระวิหารสีทอง โดยภายในวิหารพระมาหาเมี๊ยะมุนีจะแบ่งเป็นสองชั้น โดยโถงชั้นนอกจะประดับกระจกสีขาวระยิบระยับสว่างทั่วทั้งโถง พร้อมมีจิตรกรรมภาพพุทธประวัติอยู่บนผนังโดยรอบอีกด้วย

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

เมื่อเข้าสู่โถงชั้นในก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาเมี๊ยะมุนี โดยผนังของโถงชั้นนี้ก็จะประดับด้วยกระจกสีขาวเช่นเดียวกัน แต่สีทองที่สุกปลั่งขององค์พระมหาเมี๊ยะมุนีที่สะท้อนกับแสงไฟ ได้ตกกระทบกระจกสีขาวรอบๆ จึงทำให้ภายในโถงชั้นในนี้เห็นเป็นสีทองอร่ามทั้งหมด ซึ่งฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระมหาเมี๊ยะมุนีเป็นฐานสูงประดับด้วยดอกไม้ โดยมีฉากหลังเป็นซุ้มศิลปะพม่าที่มีลวดลายสุดวิจิตร

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

กราบพระมหาเมี๊ยะมุนีกันแล้ว ก็ออกมาเดินชมที่โถงด้านนนอกกันต่อ ซึ่งจะมีพระพุทธรูปศิลปะพม่าและไทยใหญ่หลายองค์และหลากหลายอิริยาบถประดิษฐานอยู่โดยรอบ อีกทั้งยีงมีวัตถุโบราณ และของเก่าจัดแสดงอยู่ด้วย

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

จุดไหว้ขอพรของวัดสวยแม่สอดแห่งนี้ ยังมีอีกมากมาย ทั้งศาลาพระอุปคุต ที่ประดิษฐานองค์พระอุปคุต ตามความเชื่อของชาวพม่าและภาคเหนือของไทย เชื่อว่าพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ ซึ่งจำพรรษาภาวนาศีลสมาธิอยู่ที่สะดือทะเลที่หากใครได้บูชาก็จะได้รับโชคลาภมากมาย เราจึงได้เห็นองค์พระอุปคุตจำลองประดิษฐานอยู่ในบ่อน้ำที่จำลองท้องมหาสมุทรนั่นเอง โดยดารทำบุญในศาลานี้จะมีกลไลเรือลำเล็ก หมุนมารับปัจจัยจากเรา และยังมีขันเงินขนาดเล็กให้ได้โยนเหรียญอีกด้วย

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

ศาลเจ้าเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ตั้งอยู่ด้านข้างของศาลพระอุปคุต ให้ได้เข้าไปกราบสักการะ ขอพรกันอีกด้วย โดยเชื่อกันว่าหากใครขอพรไม่ว่าจะเรื่องใดกับองค์เทพทันใจก็จะสมปรารถนาทั้งหมด อีกทั้งชาวพม่ายังนับถือองค์เทพทันใจเป็นเทพที่ปกปักรักษาองคืพระเจดีย์ชเวดากองอีกด้วย

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

ด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของพุทธพิพิธภัณฑ์ ที่ภายในจำลองเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีป มีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติ และมีพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวประดิษฐานอยู่โดยรอบ ความโดดเด่นของพุทธพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ก็คือจะมีพระพุทรูปและองค์เทวดาจำลอง เวียนมาให้เราได้ใส่บาตร ทำบุญกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

ตรงข้ามกับพุทธพิพิธภัณฑ์ ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ หรือที่เรียกกันว่าพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสีขาวผ่องศิลปะพม่า ที่มีพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยให้ได้ชมความงามและอลังการ

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

นอกจากพระพุทธรูปสำคัญแล้ว ภายในวัดยังมีพระเจดีย์โกนาวิน เจดีย์ศิลปะมอญสีทองอร่ามที่เมื่อนับยอดของพระเจดีย์องค์ประธานและเจดีย์บริวารแล้ว จะรวมกันได้ 9 ยอดพอดี และฐานเจดีย์บริวารจะมีเทวดาประจำให้ได้กราบขอพรกันได้รัวๆ เลย

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี

วัดไทยวัฒนาราม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทั้งในด้านศิลปกรรม ความงดงาม และความศรัทธาในพระพุทธศานาของตาก หากในวันหยุดนี้ใครกำลังมองหาที่เที่ยว หรือมีแพลนกำลังจะพาญาติผู้ใหญ่มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอแนะนำวัดแห่งนี้เลย รับรองว่านอกจากจะอิ่มทั้งบุญแล้ว ยังได้ภาพสวยๆ กลับไปอีกด้วย

วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี


เป็นอย่างไรกันบ้างกับ วัดไทยวัฒนาราม วัดสวยแม่สอด งามศิลปะพม่า ไหว้พระมหาเมี๊ยะมุนี บอกเลยว่าสวยอลังการมากๆ ใครมีแพลนไปเที่ยวแม่สอด ต้องลองเข้าไปเช็คอินรับแต้มบุญกันดูนะ สำหรับใครที่อยากไปเที่ยวตากแบบยาวๆ เราขอแนะนำ ทริป 3 วัน 2 คืน ค้นหาอันซีนเมืองตาก สักครั้งในชีวิตที่ต้องไป!! และไม่ต้องกังวลเรื่องที่พัก เพราะเรามี 5 ที่พักจังหวัดตาก ท่ามกลางธรรมชาติ สูดอากาศดีๆให้เต็มปอด


ผู้เขียน
ช่างภาพ

ปู่บอกให้ออกเดิน
i need a story with a happy ending

M O S
ช่างภาพ ผู้เรียนจบครูใช้ชีวิตอย่างชิลๆ หลงรักในบรรยากาศการเดินทาง และการท่องเที่ยว ถ้ามีแมวอะไรต่างๆ จะดีขึ้น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ