tripgether.com

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

5,165 ครั้ง
16 มิ.ย. 2564

ลำพูน จังหวัดเล็กๆ น่ารักที่น่าเที่ยวไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือเลย นอกจากจะมีคาเฟ่สุดชิค เที่ยวบนดอยวิวฉ่ำ แล้วยังมีวัดสวยเยอะมากๆ เลย สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปชมความสวยงามของ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลย ตามมาดูกันเลยว่าวัดแห่งนี้จะงดงามขนาดไหน!


วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตั้งอยู่ที่ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอ.ลี้ ด้วยความที่วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง จึงกลายมาเป็นแลนด์มาร์กของชาวลำพูนและผู้มาเยือนให้เดินทางแวะขึ้นมาชมวิวของพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอกในยามเช้า บอกเลยว่างดงามมาก!

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

แต่ก่อนเคยเป็นวัดร้างมาก่อนจะถูกบูรณะขึ้นใหม่กว่า 300 ปีมาแล้ว ประกอบไปด้วยจารึกถึงพระครูบามหารัตนาคร ครูบินใจ ครูบาสุนันทะ ครูบาพุทธิมา ครูบาก๋า ครูบาจันทร์แก้ง ครูบาอินตุ้ย และครูบาสุยะ เป็นซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างและยังมีรอยพระพุทธบาทด้วย ต่อมาครูบาอภิชัยขาวปีได้ร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านผาหนามที่อพยพหนีน้ำท่วมจากอ.ฮอด ช่วยกันก่อสร้างวัดขึ้นใหม่จนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

โดยในวันที่ 13 – 17 เมษายน ของทุกปี วัดจะมีงานนมัสการสรงน้ำประจำปี และในวันที่ 1 – 4 มีนาคม ของทุกปีจะมีงานบุญใหญ่ เป็นงานเปลี่ยนผ้าครูบา ทำให้ทั้งสองช่วงวันที่นี้จะมีพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามาทำบุญที่วัดพระพุทธบาทผาหนามเป็นจำนวนมาก

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

จุดชมวิวที่วัดพระพุทธบาทผาหนามแห่งนี้มี 2 จุดด้วยกันคือ ตัววัดที่ตั้งอยู่ด้านล่าง ซึ่งจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของครูบาอภิชัย (ขาวปี) ในเครื่องนุ่งห่มแบบชีปะขาวเป็นศิษย์ของ ครูบาศรีวิชัย ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเชิงดอยผาหนาม อีกจุดหนึ่งคือองค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดดอย 2 องค์ สามารถเดินขึ้นบันไดนาค 432 ขั้น ระหว่างทางจะมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรจำนวน 160 องค์

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

บันไดนาค ทางขึ้นไปยังโซนวัดบนยอดดอย

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

เมื่อเดินขึ้นมาถึงก็จะสามารถถ่ายรูปสวยๆ กับร่มที่เรียงรายอยู่บริเวณหน้าวัด เป็นโซนวัดด้านบนที่จะสามารถเดินทางขึ้นมากราบไหว้องค์พระเจดีย์

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

บริเวณนี้จะมีพระนอนตาหวาน ที่จำลองมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

สำหรับไฮไลท์ของวัดพระพุทธบาทผาหนามคือ องค์พระธาตุ ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนดอย 2 องค์ คือ พระเจดีย์ทอง และ พระเจดีย์เงิน ซึ่งอยู่ด้านบนสะพานเชื่อมถึงกัน ที่เรียกว่า สะพานบุญจารึก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพ

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

บันไดทางขึ้นมากราบไหว้องค์พระเจดีย์

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ซึ่งจะมีระฆังเรียงรายกันอยู่บนสะพาน พร้อมทั้งมีโซนโยนเหรียญขอพรเอาไว้ให้อีกด้วย

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

พระเจดีย์ทอง และ พระเจดีย์เงิน งดงามมาก!

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

บริเวณลานประดิษฐานองค์พระเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้หน้าองค์พระเจดีย์ทองให้มากราบไหว้ขอพรกันได้อีกด้วย

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ลานองค์พระเจดีย์เงิน

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ภายในวัดยังประดิษฐาน สมเด็จพระธรรมราชา (ที่ 3) พระผู้ประทานปัญญา ญาณ ความรู้ สัพพวิชา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนาแก่พระสารีบุตรว่า นานไปเบื้องหน้า พระโพธิสัตว์ทั้ง 10 พระองค์นั้น จะมีผู้ที่ได้ตรัสรู้แด่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณเป็นลำดับที่ 3 คือ พระเจ้าปเสนธิโกศลจะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระธรรมราชาที่ 3

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

แวะมาชิลล์ที่จุดชมวิวเมืองลี้

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

ชวนเที่ยว วัดพระพุทธบาทผาหนาม อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา

สำหรับใครที่ขับรถผ่านมาที่อำเภอลี้ก็แวะเข้ามาไหว้พระที่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สัมผัสอากาศเย็นๆ เคล้าสายหมอกดีต่อใจแน่นอน สายถ่ายรูปก็ต้องหลงใหลไปกับวิวของธรรมชาติที่รายล้อมวัดแห่งนี้เอาไว้ วัดพระพุทธบาทผาหนามแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่น่าแวะมาชิลล์สุดๆ


Location: บ้านผาหนาม หมู่ 12 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
Open-Close: เปิดบริการเวลา 06.00 – 18.00 น.
Facebook: วัดพระพุทธบาทผาหนาม จ.ลำพูน


ผู้เขียน

ampampaamp
นัก(หัด)เขียน ที่ฝันอยากใช้ชีวิตเรียบง่าย เงียบสงบ กับธรรมชาติ ,ชื่นชอบเรื่องไลฟ์สไตล์ การแต่งบ้าน เบเกอรี่ พอๆ กับการท่องเที่ยว แต่มักใช้เวลาว่างหมดไปกับการนอนดูซีรีส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ