tripgether.com

เดินทางไปเกาะล้าน ต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น! เริ่ม 4 ส.ค. 2564

1,890 ครั้ง
3 ส.ค. 2564

ประกาศจากคณะกรรมการ ทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน ถึงมาตรการควบคุมโรคล่าสุดในพื้นที่เกาะล้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เกาะล้านและนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางไปยังเกาะล้านปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด


เดินทางไปเกาะล้าน ต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น! เริ่ม 4 ส.ค. 2564

เดินทางไปเกาะล้าน ต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น! เริ่ม 4 ส.ค. 2564


 1. ผู้ที่จะเดินทางข้ามไปยังเกาะล้านต้องปฏิบัติดังนี้
  • คนไทย แสดงบัตรประชาชน หรือรูปถ่ายบัตรที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้มีหมายเลขประจำตัวประชาชน ณ จุดคัดกรองพัทยา
  • ชาวต่างชาติ ต้องแสดงพาสปอร์ต โดยใช้เล่มจริง หรือรูปถ่ายที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ณ จุดคัดกรองพัทยา
  • ผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่เกาะล้าน ทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วเท่านั้น ข้อกำหนดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 **โดยต้องแสดงหลักฐานในแอปหมอพร้อม หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล
   • ได้รับวัคซีน Sinovac, Sinopharm ครบ 2 เข็ม
   • ได้รับวัซีน Sinovac เข็ม 1 + AstraZeneca เข็ม 2
   • ได้รับวัคซีน AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
  • กรณีเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Anigen Test มาจากนอกพื้นที่เกาะล้าน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง โดยแสดงหลักฐาน ณ จุดคัดกรองพัทยา
 2. ขอความร่วมมือประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามเดินทางเข้า – ออกพื้นที่เกาะล้าน (เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) หรือเดินทางได้ในกรณีมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 3. ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด
 4. เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ขนส่งต่างๆ ให้ส่งพัสดุ และจดหมายได้บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเท่านั้น
 5. ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือต้องเดินทางพบแพทย์ตามนัด (กรณียังไม่ได้ฉีดวัคซีน) ให้แจ้งขออนุญาตที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน
 6. ประชาชนชาวเกาะล้าน (กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางข้ามฝั่งพัทยา จะต้องขออนุญาตก่อนเดินทางเท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
 7.  มาตรการทางเรือ
  • เรือโดยสารประจำทาง พัทยา – เกาะล้าน ให้วิ่งได้ 3 เวลา คือ 07.00 น. / 12.00 น. / 17.30 น.
  • เรือสปีดโบ๊ท เรือเจ็ทสกี เรือนำเที่ยวต่างๆ ออกจากฝั่งพัทยา ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายเท่านั้น ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องผ่านจุดคัดกรอง และให้ส่งผู้โดยสารที่ท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้านเท่านั้น
 8. ให้จัดชุดปฏิบัติการในพื้นที่เกาะล้าน คอยตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพื้นที่เกาะล้าน หากพบว่าไม่มีใบรับรอง ให้ส่งกลับฝั่งพัทยา เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะของชุมชนเกาะล้าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการนี้ โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ หรือจงใจฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามมาตรการทางสังคม

ขั้นตอนการขอเดินทางข้ามจังหวัด

การคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง มี 3 แนวทางในการออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเอกสาร หรือ ลงทะเบียน

ต่ออายุล็อคดาวน์มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 64 เป็นเวลา 14 วัน ขยายพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด 

 1. แสดงเอกสารหลักฐานอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ
 2. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ
 3. ลงทะเบียนในเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ https://covid-19.in.th/

เอกสารสำหรับเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด

หนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก!

เดินทางไปเกาะล้าน ต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น! เริ่ม 4 ส.ค. 2564

หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้ ร่วมกับมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย


ลงทะเบียนเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

การลงทะเบียนในเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นหนึ่งในวิธีการขอเอกสารรับรองการเดินทางในกรณีที่ไม่สามารถขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนคือ

 1. คลิกเข้าเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ โดยไม่ต้องโหลดแอปพิลเคชั่น
 2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้ว ให้กดปุ่ม กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง
 3. เมื่อเข้าหน้าระบบขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยในช่องไหนที่มีดอกจันสีแดงต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากกรอกไม่ครบระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนข้ามจังหวัดได้

  ข้อมูลสำคัญที่ต้องกรอก

  • ชื่อ – นามสกุล
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • จังหวัด อำเภอ เขต ณ จังหวัดต้นทาง
  • จังหวัด อำเภอ เขต ณ จังหวัดปลายทาง
  • เวลาการออกเดินทาง
  • เวลาที่คาดว่าจะกลับ
 4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กดยืนยันข้อมูล และบันทึกข้อมูล
 5. หลักจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมี QR Code ให้ผู้ลงทะเบียน Capture Screen หรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่

เดินทางไปเกาะล้าน ต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น! เริ่ม 4 ส.ค. 2564

เดินทางไปเกาะล้าน ต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น! เริ่ม 4 ส.ค. 2564

เดินทางไปเกาะล้าน ต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น! เริ่ม 4 ส.ค. 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ผู้เขียน

ampampaamp
นัก(หัด)เขียน ที่ฝันอยากใช้ชีวิตเรียบง่าย เงียบสงบ กับธรรมชาติ ,ชื่นชอบเรื่องไลฟ์สไตล์ การแต่งบ้าน เบเกอรี่ พอๆ กับการท่องเที่ยว แต่มักใช้เวลาว่างหมดไปกับการนอนดูซีรีส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ