tripgether.com

อัปเดต! ศูนย์ฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ”  จัดคิวฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและ 18-59 ปี รอบใหม่ 10-14 ส.ค. นี้

553 ครั้ง
9 ส.ค. 2564

เพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ได้อัปเดตการจัดคิวใหม่ของผู้ที่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่ 7 – 26 ก.ค. 64 มาเป็น 10 – 14 ส.ค. 64 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี และกลุ่มอายุ 18 – 59 ปี ที่จองคิวฉีดวัคซีนผ่านทางโทรศัพท์


อัปเดต! ศูนย์ฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ”  จัดคิวฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและ 18-59 ปี รอบใหม่ 10-14 ส.ค. นี้


ศูนย์ฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจฯ แจ้งให้ผู้สูงอายุ 60 ปี ที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย พร้อมแจ้งคิวฉีดใหม่ ผู้ที่ถูกเลื่อนตั้งแต่ 7 – 26 ก.ค. 64 มาเป็น 10 – 14 ส.ค. 64 

อัปเดต! ศูนย์ฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ”  จัดคิวฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและ 18-59 ปี รอบใหม่ 10-14 ส.ค. นี้

หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย แจ้งให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย (รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา AstraZeneca เข็มที่ 1) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจฯ 

อัปเดต! ศูนย์ฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ”  จัดคิวฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและ 18-59 ปี รอบใหม่ 10-14 ส.ค. นี้

สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย โดยลงทะเบียนฉีดวัคซีนรอบวันที่ 7 – 26 ก.ค 64 ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 10 – 14 ส.ค.64 (รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา AstraZeneca เข็มที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คิวฉีดเดิม 7 – 10 ก.ค.64  เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ วันอังคารที่ 10 ส.ค. 64
  • คิวฉีดเดิม 11 – 14 ก.ค.64  เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ วันพุธที่ 11 ส.ค. 64
  • คิวฉีดเดิม 15 – 18 ก.ค. 64 เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค. 64
  • คิวฉีดเดิม 19 – 22 ก.ค. 64 เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 64
  • คิวฉีดเดิม 23 – 26 ก.ค. 64 เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 64

อัปเดต! ศูนย์ฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ”  จัดคิวฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและ 18-59 ปี รอบใหม่ 10-14 ส.ค. นี้

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ 25 จุดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในเวลาเดิม ส่วนผู้ที่มีคิวนัดหมายตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ระบบจะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน


ขอบคุณข้อมูลจาก


อ่านบทความอื่นๆ


ผู้เขียน

ทรัสต์
อดีตเด็กวิจิตรศิลป์ มช. ปัจจุบันเป็นนักเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ ชอบกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจ อยากให้ช่วยอะไรขอแค่แบ่งขนมให้ :)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ