tripgether.com

เช็คด่วน! รวมประกาศขนส่ง ช่วงโควิด-19 ปิดบางสาขางดส่งสินค้าบางประเภท

3,200 ครั้ง
27 ก.ค. 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทขนส่งได้รับผลกระทบที่ตามมา จึงออกมาตราการต่างๆ ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นปิดบริการรับฝากชั่วคราวบางพื้นที่ นำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ และระงับการส่งของสินค้าบางประเภท  ไปดูกันว่ารวมประกาศขนส่งช่วงโควิด-19 แต่ละบริษัทขนส่งนั้นมีประกาศและมาตราการใดบ้าง


เช็คด่วน! รวมประกาศขนส่ง ช่วงโควิด-19 ปิดบางสาขางดส่งสินค้าบางประเภท

เช็คด่วน! รวมประกาศขนส่ง ช่วงโควิด-19 ปิดบางสาขางดส่งสินค้าบางประเภท


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เช็คด่วน! รวมประกาศขนส่ง ช่วงโควิด-19 ปิดบางสาขางดส่งสินค้าบางประเภท

ไปรษณีย์ไทย ได้มีการปิดให้บริการรับฝากชั่วคราวบางพื้นที่ นำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ และระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่าย เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ระบาดรุนแรง รวมทั้งปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าตามคำสั่ง ศบค. ด้วย

สามารถเช็คสาขารายละเอียดจุดให้บริการไปรษณีย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ แจ้งรายชื่อไปรษณีย์ที่ปิดบริการชั่วคราวและนำจ่ยล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งนอกเหนือจากในลิสต์สามารถฝากส่งและนำจ่ายได้ปกติ


Flash Express Thailand

เช็คด่วน! รวมประกาศขนส่ง ช่วงโควิด-19 ปิดบางสาขางดส่งสินค้าบางประเภท

Flash Express ประกาศแจ้งงดรับพัสดุประเภทของสด และ ผลไม้ทุกชนิดเป็นการชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าของลูกค้า มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดศูนย์กระจายพัสดุวังน้อยคือ กรุงเทพมหานคร – เฉพาะเขตปทุมวัน สัมพันธวงศ์และสาทร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง

ซึ่ง แฟลช เอ็กซ์เพรส มีนโยบายชดเชยจากเหตุการณ์ที่พัสดุตกค้างที่ศูนย์ฯ วังน้อยและผลกระทบจากความล่าช้า เพื่อบรรเทาความเสียหาย ตามนโยบายดังนี้

1.สำหรับผู้ส่งพัสดุ – สินค้าที่ถูกจัดส่งระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2564 หากเป็นปัญหาที่พัสดุอยู่ที่ศูนย์กลางกระจายพัสดุ (Hub) (ยกเว้น ช่วงขารับและขานำส่งพัสดุ) เกินกว่า 3 วัน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าขนส่ง 100%

2.หากลูกค้าปลายทางปฏิเสธการรับพัสดุเนื่องจากความล่าช้าของปัญหาจากศูนย์กลางกระจายพัสดุ (Hub) ข้างต้น ทางบริษัทฯ รับผิดชอบค่าตีกลับไปยังผู้ส่งต้นทาง และบริษัทฯ จะคืนเงินค่าขนส่ง 100%

3.หากผู้รับปลายทางที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการส่งล่าช้าจากปัญหาของศูนย์กลางกระจายพัสดุ (Hub) ข้างต้น ทางบริษัทฯจะมอบคูปองของแฟลช เอ็กซ์เพรสมูลค่ารวม 50 บาท

4.หากพัสดุเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากปัญหาของศูนย์กลางกระจายพัสดุ (Hub) ข้างต้นทางบริษัทฯจะชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนอย่างเร็วที่สุด (ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ที่กำหนด)

  • ตรวจสอบรายละเอียดอื่นได้เพิ่มเติมที่ facebook : Flash Express

Kerry Express Thailand

เช็คด่วน! รวมประกาศขนส่ง ช่วงโควิด-19 ปิดบางสาขางดส่งสินค้าบางประเภท

Kerry Express ได้มีการปิดบริการชั่วคราวบางสาขาของสาขาการกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมมถึงจังหวัดในภาคกลาง สามารถตรวจสอบสาขาปิดบริการชั่วคราว ของ Kerry Express ได้ที่นี่ รายชื่อสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราว ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา

  • ตรวจสอบรายละเอียดอื่นได้เพิ่มเติมที่ facebook : Kerry Express Thailand

J&T Express Thailand

เช็คด่วน! รวมประกาศขนส่ง ช่วงโควิด-19 ปิดบางสาขางดส่งสินค้าบางประเภท

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน J&T Express Thailand ประกาศงดรับการขนส่งพัสดุที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดแคลนทรัพยากรในการขนส่ง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณน้ำหนักและขนาดปริมาตรใหม่ (น้ำหนักจริงและขนาดปริมาตรของพัสดุ) ดังนี้

  1. ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 100 ซม. ทั้งสามด้านรวมกันไม่เกิน 180 ซม. และน้ำหนักจริงไม่เกิน 50 กิโลกรัม
  2. ข้อกำหนดนี้ใช้กับพัสดุทุกประเภท ยกเว้นพัสดุจาก Shopee
  3. เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  • ตรวจสอบรายละเอียดอื่นได้เพิ่มเติมที่ facebook : J&T Express Thailand

BEST EXPRESS THAILAND

เช็คด่วน! รวมประกาศขนส่ง ช่วงโควิด-19 ปิดบางสาขางดส่งสินค้าบางประเภท

BEST Express ประกาศการจัดส่งพัสดุที่เกิดความล่าช้ากว่าปกติ ในพื้นที่สาขาเขตพระนคร กรุงเทพฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 ดังนี้ ซึ่งในส่วนพื้นที่อื่นๆ จัดส่งปกติ

แขวงชนะสงคราม 10200 / แขวงตลาดยอด 10200 / แขวงบวรนิเวศ 10200 / แขวงบางขุนพรหม 10200 /แขวงบ้านพานถม 10200 / แขวงพระบรมมหาราชวัง 10200 / แขวงวังบูรพาภิรมย์ 10200 / แขวงวัดราชบพิธ 10200 / แขวงวัดสามพระยา 10200 / แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 10200 / แขวงสำราญราษฎร์ 10200 / แขวงเสาชิงช้า 10200

  • ตรวจสอบรายละเอียดอื่นได้เพิ่มเติมที่ facebook : BEST EXPRESS THAILAND

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ผู้เขียน

Newnews
หลงรักการอ่านบันทึกการเดินทางและชอบดูคอนเสิร์ตเป็นชีวิตจิตใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ