tripgether.com

โครงการหลวงตีนตก – เชียงใหม

1,025 ครั้ง
11 ก.พ. 2561

โครงการหลวงตีนตก เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดจากน้ำพระทัยและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต การเพาะเห็ดหอมและกาแฟให้เป็นอาชีพแก่ประชาชน ที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 700-1,200 เมตร สำหรับหลายๆ คนที่เดินทางไปเที่ยวแม่กำปองจะต้องผ่านโครงการหลวงแห่งนี้ ให้เราได้แวะนั่งรับประทานอาหาร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายในโครงการไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือ


ข้อมูลเบื้องต้น

โครงการหลวงตีนตก – เชียงใหม (Teen Tok Royal Project Development Center)

หมู่ที่ 8 บ้านธารทอง (ป๊อกปางผึ้ง) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

093 416 7726

8:00 - 17:00

300 บาท


หมวดหมู่

อุทยาน
น้ำตก
สำหรับครอบครัว
ธรรมชาติ
ป่าเขา
เที่ยวชิคๆ
แลนด์มาร์ค


แผนที่


ผู้เขียน

admin tripgether
สัญญาว่าจะเที่ยวให้ดีที่สุด!!

เรื่องที่คุณอาจสนใจ