tripgether.com

วัดศรีคุณเมือง – เลย

352 ครั้ง
7 ม.ค. 2563

วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นวัดที่ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างเอาไว้ได้เป็นอย่างดี สังเกตได้จากโบสถ์ที่มีหลังคาลดหลั่นกันลงมาตามแบบศิลปะล้านนาภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธปฎิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปีเอาไว้ แล้วยังมีความเชื่อว่าใครมาขอพรที่วัดแห่งนี้จะสมปรารถนาตามสิ่งที่ขอพรไว้แน่นอน 


ข้อมูลเบื้องต้น

วัดศรีคุณเมือง – เลย (-)

375 หมู่ 1 ตําบลเชียงคาน อําเภอ ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย 42110

-

-


หมวดหมู่

วัด
เที่ยววัฒนธรรม-ของเก่า


แผนที่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ