tripgether.com

วัดท่าคก – เลย

403 ครั้ง
7 ม.ค. 2563

วัดท่าคก วัดเก่าแก่อยู่คู่เชียงคานมากว่า 200 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่มีลักษณะเป็นคุ้งน้ำวน ซึ่งในภาษาท้องถิ่นของชาวเชียงคานเรียกว่า “คก” จึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดท่าคก”  โดยตัวอุโบสถได้รับอิทธิพลมาจากหลายชนชาติ ทั้งบริเวณหน้าโบสถ์และขอบหน้าต่างมีศิลปะวัฒนธรรมของกลิ่นอายฝรั่งเศส ส่วนตัวอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนตามแบบศิลปะล้านช้าง ซึ่งจะตกแต่งด้วยปูนปั้น และเพดานไม้วาดลายเขียนสีแบบโบราณ ภายในยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยศิลปะปูนปั้นล้านช้างที่ชาวเชียงคานเคารพบูชามาเนิ่นนาน อีกทั้งตรงบริเวณหน้าโบสถ์มีศิลาจารึกที่สื่อถึงการสร้างวัดซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรธรรมอีสานเอาไว้อีกด้วย เรียกได้ว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าเรียนรู้มากมายพอสมควร 


ข้อมูลเบื้องต้น

วัดท่าคก – เลย (-)

25 ซอยศรีเชียงคาน21(ล่าง) ถนนชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

-

06.00-18.00 น.


หมวดหมู่

วัด
สำหรับครอบครัว
เที่ยววัฒนธรรม-ของเก่า


แผนที่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ