tripgether.com

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

10,556 ครั้ง
18 ต.ค. 2564

เชียงใหม่ จังหวัดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทุกสิ่งที่กล่าวมานี้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ทริปเก็ทเตอร์รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ! ให้เพื่อนๆ ตามไปเช็คอินพร้อมเติมแต้มบุญแบบปังๆ จะรอช้าอยู่ทำไม ไปดูกันเลยดีกว่า~


รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!


1.วัดปราสาท, เชียงใหม่

เริ่มต้นกันที่ วัดปราสาท วัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ ตัววัดตั้งอยู่ติดกับวัดพระสิงห์วรวิหาร ความโดดเด่นคือวิหารไม้โบราณตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมล้านนาดั้งเดิม อีกทั้งยังมีโครงสร้างแบบม้าต่างไหม และจิตรกรรมฝาผนังลายคำ ภายในประกอบด้วยปราสาทที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสีขาวเอาไว้ และที่สำคัญเป็นวัดที่ยังไม่เคยผ่านการซ่อมแซมหรือดัดแปลงอีกด้วย รับรองว่าจะได้เห็นศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมอย่างแน่นอน

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

Location: 4/2 ถ.อินทรวโรรส ซ.3 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Open Close: เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.


2.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, เชียงใหม่

ต่อกันที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดขนาดใหญ่ในคูเมืองที่เชื่อว่าใครที่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่ หรือมาเที่ยวถนนคนเดินท่าแพ ต้องคนชื่อกับวัดนี้อย่างแน่นอน วัดพระสิงห์เป็นวัดที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ จนกระทั่งครูบาศรีวิชัยได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระสิงห์ขึ้นใหม่ ภายในวิหารลายคำหลังใหญ่ที่สร้างตามแบบศิลปกรรมล้านนาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์เอาไว้ สำหรับใครที่เดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว ขอแนะนำให้มากราบไหว้ขอพรกันสักครั้ง

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

Location: 2 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Open- lose: เปิดเวลา 09.00 – 18.00 น.


3.วัดหมื่นเงินกอง, เชียงใหม่

วัดหมื่นเงินกอง แค่ได้ยินชื่อวัดสายมูก็ต้องร้องว้าว! เพราะนอกจากที่ชื่อจะเป็นมงคลแล้ว ยังมีความเชื่อว่าถ้าหากมาสักการะบูชาที่นี่ก็จะเป็นศิริมงคล มีเงินไหลมาเทมา แต่เดิมทีวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา โดยชื่อ หมื่นเงินกอง เป็นชื่อของมหาอำมาตย์ตำแหน่ง ขุนคลัง โดยโปรดให้ไปอาราธนาพระสุมนเถระชาวเมืองสุโขทัยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในนครพิงค์ เป็นที่เข้าใจกันว่า มหาอำมาตย์หมื่นเงินกอง เป็นผู้สร้าง วัดหมื่นเงินกอง

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

Location: 30 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Open-Close: เปิดเวลา 08.00 – 17.00 น.


4.วัดพันแหวน, เชียงใหม่

วัดพันแหวน วัดเก่าแก่ภายในเวียงเชียงใหม่ ที่มีอายุกว่า 500 ปี โดยชื่อวัดพันแหวนถูกตั้งตามผู้สร้างวัด โดยมีขุนนางยศ พัน ชื่อว่า แหวน เป็นผู้สร้างขึ้น ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบถึงแม้จะตั้งอยู่กลางเวียงเชียงใหม่ และยังมีพระเจดีย์ขาววัดพันแหวน เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา และ พระวิหาร สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณอีกด้วย

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

Location: 50 ถ.พระปกเกล้า ซ.2 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Open-Close: เปิดเวลา 08.00 – 17.00 น.


5.วัดพระเจ้าเม็งราย, เชียงใหม่

มาต่อกันที่ วัดพระเจ้าเม็งราย ตามประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าเป็นะพระอารามหลวงแห่งที่สาม ที่พญามังรายทรงสร้างขึ้น ปัจจุบันเหลือเพียง พระพุทธรูปยืนองค์เดียวเท่านั้น บรรยากาศรอบวัดเงียบสงบ ภายในวิหารตกแต่งตามรูปแบบศิลปะของล้านนา โดดเด่นด้วยลวดลายคำที่ประดับอยู่บนพื้นหลังสีแดง เป็นอีกหนึ่งวัดในคูเมืองท่ีต้องมาชมความงามกันสักครั้ง

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

Location: 6 ถ.สามล้าน ซ.7 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Open-Close: เปิดเวลา 08.00 – 17.00 น.


6.วัดเจ็ดลิน, เชียงใหม่

วัดเจ็ดลิน วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดยสมัยโบราณกาลบรรดากษัตริย์ของราชวงศ์มังรายพระองค์ใดที่จะขึ้นเสวยราชย์ จะต้องเสด็จมาประกอบพิธีสรงน้ำพุทธาภิเษก ณ หนองน้ำวัดเจ็ดลิน ซึ่งจะมีรางน้ำที่เรียกว่า ลิน ทำด้วยทองคำ จึงเป็นที่มาของชื่อวัด นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อทันใจ และหนองน้ำเจ็ดลิน

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

Location: ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Open-Close: เปิดเวลา 04.00 – 17.30 น.


7.วัดหมื่นตูม, เชียงใหม่

วัดหมื่นตูม วัดสวยกลางเวียงเชียงใหม่ ที่โดดเด่นด้วยวิหารที่มีโครงสร้างไม้เป็นหลัก เป็นวิหารล้านนาทรงเตี้ยและมีหลังคาซ้อนชั้น ด้านหน้าวิหารตกแต่งด้วยลวดลายสีทองสวยงาม และยังมีหน้าบันแบบม้าต่างไหม ซึ่งแสดงถึงความเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา นอกจากนี้พระเจดีย์ประธานของวัดเป็นจดีย์สีขาวย่อมุมทั้งองค์ เป็นอีกหนึ่งวัดสวยในคูเมืองเชียงใหม่ ที่ไม่ควรพลาด!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

Location: 45 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Open Close: เปิดเวลา 05.00 – 21.00 น.


8.วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยปี พ.ศ 1934 โดยมีความโดดเด่นคือเจดีย์ขนาดใหญ่และสูง 80 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 56 เมตร รูปทรงเจดีย์แบบพุกาม และยังเคยที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตอีกด้วย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2088 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ยอดเจดีย์พังทลายลงมาเหลือให้เห็นเพียงปัจจุบัน

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

Location: 103 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Open Close: เปิดเวลา 08.00 – 17.00 น.


9.วัดอินทขีลสะดือเมือง, เชียงใหม่

ปิดท้ายกันที่ วัดอินทขีลสะดือเมือง วัดกลางเวียงเชียงใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยในตำนานพื้นเมืองกล่าวถึงพระอินทร์ที่ได้ประธานเสาอินทขีลให้กับชาวลัวะเพื่อบูชา (เสาอินขีลคือเสาหลักเมืองเชียงใหม่) และต่อมาจึงสร้างวัดอินทขีลขึ้นมา แต่ตำแหน่งของวัดนี้อยู่ตรงสะดือเมือง ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าสะดือเมือง ภายในวิหารประดิษฐานพระอุ่นเมือง (หลวงพ่อขาว) มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหาร หากใครที่มาเที่ยวถนนคนเดินเชียงใหม่ ลองแวะไปชมความงดงามที่วัดอินทขีลกันได้

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ!

Location: 13 อินทวรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Open-Close: เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.


มาเที่ยวเชียงใหม่ทั้งทีต้องไม่พลาดมาไหว้พระขอพรกันกับ รวม 9 วัดเชียงใหม่ ในคูเมือง เดินเที่ยววันเดียว ครบ! หรือใครที่กำลังมองหาที่พักในตัวเมืองต้องไม่พลาดกับ 20 ที่พักเชียงใหม่ในตัวเมือง บรรยากาศสุดปังน่าหนีไปพักผ่อน


ผู้เขียน

ทรัสต์
อดีตเด็กวิจิตรศิลป์ มช. ปัจจุบันเป็นนักเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ ชอบกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจ อยากให้ช่วยอะไรขอแค่แบ่งขนมให้ :)

ช่างภาพ

BENJAPol
เป็นช่างภาพ/วีดีโอ ที่ชอบการผจญภัยท่องเที่ยว แต่ก็อยากเป็นเศรษฐี ฉันนะสิ ฉันนะสิ!!

satay
ภาพถ่ายเติมชีวิตให้มีสีสันไม่น้อยไปกว่าศิลปะและดนตรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ