tripgether.com

เช็ค 14 จุดตรวจ RT-PCR ยืนยันให้ผู้มีผล ATK เป็นบวกฟรี! เฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า

1,101 ครั้ง
13 ส.ค. 2564

กรุงเทพมหานครเปิด 14 จุดตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันให้ผู้มีผล ATK หรือ Antigen Test Kit เป็นบวกฟรี โดยเป็นการนัดล่วงหน้าเพื่อตรวจซ้ำ สำหรับผู้ที่ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง หรือรับการตรวจคัดกรองที่สถานพยาบาล ด้วยชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit ถือเป็นผู้ป่วยเข้าข่ายซึ่งผลที่ได้ยังไม่ 100%


เช็ค 14 จุดตรวจ RT-PCR ยืนยันให้ผู้มีผล ATK เป็นบวกฟรี! เฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า


สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจยืนยันผลโควิด-19 หลังจากตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือรับบริการตรวจคัดกรองที่สถานพยาบาล ด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit หรือ ATK แล้วพบว่าผลเป็นบวก ถือเป็นผู้ป่วยเข้าข่ายซึ่งผลที่ได้ยังไม่ 100% สามารถรับบริการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ได้ที่ 14 จุดบริการของกรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโทรศัพท์นัดหมายวันเวลาเข้ารับการตรวจล่วงหน้ากับจุดที่ต้องการไปตรวจเท่านั้น (ไม่รับ walk in) เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อได้รับนัดหมายแล้ว

 • ผลตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit หรือรูปถ่าย ATK self test คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

14 จุดตรวจ RT-PCR  ได้แก่

 1. ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร โทร. 091 884 3231
 2. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โทร. 098 270 0825
 3. วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง โทร. 098 270 0825
 4. วัดสุทธิวราราม เขตสาทร โทร. 086 957 3514
 5. วัดไทร เขตบางคอแหลม โทร. 066 005 2868
 6. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก เขตหนองจอก โทร. 082 348 7468, 095 470 3205
 7. ร้านจงกั๋วเหยียน เขตลาดกระบัง โทร. 091 884 3231
 8. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 091 884 3231
 9. อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน สำนักการระบายน้ำ เขตประเวศ โทร. 098 270 0825
 10. วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย โทร. 087 331 0968
 11. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา โทร. 087 166 2626
 12. จุดตรวจใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธน) เขตคลองสาน โทร. 02 023 9900
 13. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เขตบางแค โทร. 096 010 3099
 14. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน โทร. 087 166 2626, 086 303 1979

สิ่งที่ต้องทำสำหรับประชาชนที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการนัดหมายแล้ว

 1. ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ที่เป็นบวกเท่านั้น
 2. งดการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
 3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ได้แก่
  • เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
  • เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
  • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  • ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
  • สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


 


ผู้เขียน

BbankK
เป็นนักตามหาความสุขที่หลงรักทะเล เสพติดการดูคอนเสิร์ตและมีแมวยักษ์เป็นลูก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ