tripgether.com

มิสทินสู้โควิด!! เปิดลงทะเบียนรับเงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ

771 ครั้ง
13 ส.ค. 2564

มิสทินสู้โควิด โดย มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ เปิดลงทะเบียนรับเงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2564 จนถึงเวลา 23.59 น.


มิสทินสู้โควิด!! เปิดลงทะเบียนรับเงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ


มิสทินสู้โควิด เปิดลงทะเบียนรับเงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2564 จนถึงเวลา 23.59 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.มิสทินสู้โควิด.com ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

มิสทินสู้โควิด

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร
  3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน
  4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดย “เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด” ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


 


ผู้เขียน

BbankK
เป็นนักตามหาความสุขที่หลงรักทะเล เสพติดการดูคอนเสิร์ตและมีแมวยักษ์เป็นลูก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ