tripgether.com

ปิดเกาะล้าน 14 วัน ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 11-24 ส.ค. นี้!

535 ครั้ง
11 ส.ค. 2564

ชุมชนเกาะล้านประกาศมาตรการปิดการท่องเที่ยวเกาะล้าน 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ระหว่างวันที่ 11 – 24  สิงหาคม 2564


ประกาศปิดเกาะล้าน 14 วัน ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 11-24 ส.ค. นี้!

เกาะล้าน


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้าน ได้ประกาศผ่านเพจข่าวสารเกาะล้าน เรื่องมาตรการปิดเกาะล้านระหว่างวันที่ 11 – 24  สิงหาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน รายละเอียดดังนี้

ประกาศชุมชนเกาะล้าน
เรื่องมาตรการ ปิดเกาะล้าน ระหว่างวันที่ 11 – 24  สิงหาคม 2564
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน

1. ปิดการท่องเที่ยวเกาะล้าน 100%
2. มาตรการทางเรือ

2.1 งดเดินเรือโดยสารประจำทาง จัดให้มีเรืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่ ในวันจันทร์ – ศุกร์ โดยให้ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.30 น. และ กลับจากพัทยา เวลา 17.00 น. และงดเดินเรือในวันเสาร์ – อาทิตย์ เดินทางได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต จาก ข้อ 3 และ ข้อ 5 แล้วเท่านั้น
2.2 งดการเดินเรือสปีดโบ๊ทและเรือนำเที่ยวทุกชนิด กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เรือสปีดโบ๊ทเดินทางจะต้อง ขออนุญาตก่อนเท่านั้น
2.3 เรือขนส่งอาหาร และเรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้บริการตามปกติ และให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

3. ในกรณีหากประชาชนในพื้นที่เกาะล้านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางไปยังฝั่งพัทยา ให้แจ้งความจำเป็นและขออนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยไป เช้า – เย็น กลับเท่านั้น (วิธีขออนุญาตตามภาคผนวกในหนังสือฉบับนี้)
4. บุคคลที่มีทะเบียนบ้าน ประกอบกิจการ หรือทำงาน ในพื้นที่เกาะล้านแต่มิได้อยู่ที่เกาะล้านหากถ้ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้ามายังพื้นที่เกาะล้านจะต้องขออนุญาตก่อนเดินทาง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อมาจากนอกพื้นที่เกาะล้านโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงเกาะล้าน และต้องยืนยันด้วยเอกสารใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด19 รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน
5. ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยตามแพทย์นัด ให้อยู่ในการพิจารณาของศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน
6. การเดินทางเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 กับทางชุมชนเกาะล้าน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต เนื่องจากเป็นการเดินทางเพื่อกิจกรรมในการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
7. การขนส่งเงินของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้ ATM บนเกาะล้านให้ดำเนินการได้ตามปกติ
8. ขนส่งและไปรษณีย์ ให้นำส่งจดหมายและพัสดุได้บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเท่านั้น
9. เจ้าหน้าที่ที่ต้องลงมาแก้ไขปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสาร โทรคมมาคมบนเกาะล้านให้ดำเนินการได้ตามปกติ
10. ให้ประชาชนชาวเกาะล้านทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ/คำสั่ง ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีโดยเคร่งครัด
11. ขอความร่วมผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เกาะล้านและผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะล้านให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 (D-M-H-T-T-A) ได้แก่

  • D – Distancing = เว้นระยะห่างระหว่างกัน
  • M – Mask Wearing = สมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยเสมอ
  • H – Hand Washing = ล้างมือบ่อยๆ
  • T – Temperature = ตรวจวัดอุณหภูมิ
  • T – Testing = ตรวจหาเชื้อโควิด 19
  • A – Application = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ

เกาะล้าน

เกาะล้าน

เกาะล้าน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: ข่าวสารเกาะล้าน


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


ผู้เขียน

BbankK
เป็นนักตามหาความสุขที่หลงรักทะเล เสพติดการดูคอนเสิร์ตและมีแมวยักษ์เป็นลูก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ