tripgether.com

เตรียมตัว! ค่ายมือถือเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เริ่ม 29 ก.ค นี้ 

970 ครั้ง
27 ก.ค. 2564

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น โดยเน้น ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป และ อายุ 60 ปี กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เฉลี่ยวันละ 20,000 คน โดยให้ลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งสามารถติดตาม


เตรียมตัว! ค่ายมือถือเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เริ่ม 29 ก.ค นี้


เตรียมตัว! ค่ายมือถือเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เริ่ม 29 ก.ค นี้ 

เตรียมตัว! ค่ายมือถือเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เริ่ม 29 ก.ค นี้ 

สำหรับ 2 กลุ่ม

 • ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี วันละ 10,000 โดส
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง วันละ 10,000 โดส
  – โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  – โรคหัวใจและหลอดเลือด
  – โรคไตวายเรื้อรัง
  – โรคหลอดเลือดสมอง
  – โรคมะเร็ง
  – เบาหวาน
  – โรคอ้วน

ทั้งนี้ เริ่มเปิดจองและลงทะเบียนพร้อมกัน วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.โดยวิธีการจองผ่านจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โปรดติดตามวิธีการจองจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน

เตรียมตัว! ค่ายมือถือเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เริ่ม 29 ก.ค นี้ 

 • ระยะเวลาการฉีดวัคซีน วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ สถานีกลางบางซื่อ จะฉีดวัคซีนครบ 1 ล้านโดส ให้แก่ประชาชน บุคลากรด่านหน้าภาคขนส่งและบุคลากรทางการศึกษา คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และคนมีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม

เตรียมตัว! ค่ายมือถือเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เริ่ม 29 ก.ค นี้ 

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนจองนัดผ่าน 4 ค่ายมือถือ มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว เมื่อถึงวันนัดให้ใช้แอพพลิเคชั่น “วัคซีนบางซื่อ” เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน รับใบคัดกรอง และผ่านเข้าจุดการฉีดวัคซีนได้เลย


ผู้เขียน

ทรัสต์
อดีตเด็กวิจิตรศิลป์ มช. ปัจจุบันเป็นนักเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ ชอบกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจ อยากให้ช่วยอะไรขอแค่แบ่งขนมให้ :)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ