tripgether.com

กรมทางหลวง จัดพื้นที่กางเต็นท์ฟรี 35 แห่ง ทั่วประเทศ ต้อนรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

4,447 ครั้ง
16 ธ.ค. 2565

ใกล้วันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ขึ้นทุกที หลายๆ คนคงวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยว รวมทั้งกลับบ้านไปใช้เวลาส่งท้ายปีกันแล้ว ในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ กรมทางหลวง ก็ได้แจกพิกัดพื้นที่กางเต็นท์ ที่พร้อมให้บริการรองรับถึง 35 แห่ง ทั่วประเทศกันเลย อีกทั้งยังสามารถเช็คสถานที่และจองออนไลน์ได้แบบสะดวกอีกด้วย ตามไปดูรายละเอียดกันเลย


กรมทางหลวง จัดพื้นที่กางเต็นท์ฟรี 35 แห่ง ทั่วประเทศ ต้อนรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

กรมทางหลวง จัดพื้นที่กางเต็นท์ฟรี 35 แห่ง ทั่วประเทศ ต้อนรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมได้เปิดพื้นที่บริการกางเต็นท์ฟรีทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2565 – 3 ม.ค. 2566 รวมระยะเวลาทั้งหมด 7 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควด-19 คลี่คลาย และเนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว โดยเฉพาะในเส้นทางภาคเหนือ ซึ่งจุดกางเต็นท์ทั้งหมด 35 แห่ง จะแบ่งออกเป็นโซนภาคเหนือ 26 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคกลาง 3 แห่ง โดยแต่ละแห่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกรมทางหลวงทั้งหมด อยู่ภายใต้การบริการ การรักษาความปลอดภัยและความดูแลโดยเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ตลอด 24 ชั่วโมง และยังบริการน้ำดื่ม บริการห้องสุขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรมทางหลวง จัดพื้นที่กางเต็นท์ฟรี 35 แห่ง ทั่วประเทศ ต้อนรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

จุดกางเต็นท์ภาคเหนือ 26 แห่ง มีดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม.30+450
– หมวดทางหลวงสะเมิง ทล.1349 กม.25+300
– หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584
– หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215

จังหวัดลำปาง 2 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ – เกาะคา กม.650+917
– หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาน กม.482+356

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด- ห้วยงู กม.197+350
– หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้ – แม่ฮ่องสอน กม.197+907
– หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100

จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน – บ้านร่องขุ่น กม.896+845
– หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า)

จังหวัดน่าน 3 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย กม.69+485 (ขาออก)
– หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน – สบทุ กม.82+000 (ขวาทาง)
– หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ กม.67+110

จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง ได้แก่
– สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม.453 + 076 (ขาออก)
– หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม.423+809 (ขาออก)
– หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม – วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า)
– หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก)

จังหวัดตาก 5 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า – ตาก กม.511+826
– หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.560+449
– หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา กม.115+550
– หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม.88+050
– หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง – กะแง่คี กม.165+799

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง คือ
– หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง)

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง คือ
– หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย กม.269+100

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง คือ
– หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ กม.23+600

จุดกางเต็นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง มีดังนี้
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง คือ
– หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ กม.102+526

จังหวัดเลย 2 แห่ง  คือ
– หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม.266+737
– หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม – เชียงคาน กม.148+350

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง คือ
– หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม – สะพือ กม.0+925

จุดกางเต็นท์ภาคตะวันตก 2 แห่ง มีดังนี้
จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม.100 (ขาเข้า กทม.)
– หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.)

จุดกางเต็นท์ภาคกลาง 3 แห่ง มีดังนี้
จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.5+006
– ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.24+200

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง คือ
– หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550

สามารถตรวจสอบพื้นที่กางเต็นท์และรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน QR Code ของกรมทางหลวงได้เลย

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากกรมทางหลวง

เมื่อแสกน QR Code แล้ว ก็จะขึ้นแผนที่และตำแหน่งของพื้นที่กางเต็นท์ ซึ่งสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลของพื้นที่กางเต็นท์แต่ละที่ได้

ในรายละเอียดจะระบุทั้งจำนวนที่สามารถรองรับได้ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกด้วย

 

หากใครสนใจจองพื้นที่กางเต็นท์ฟรีล่วงหน้าสามารถจองทางระบบออนไลน์ผ่าน QR Code หรือจองด้วยตนเอง ณ สถานที่พักได้เลย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1586 สายด่วนกรมทางหลวง (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากกรมทางหลวง


เป็นอย่างไรกันบ้างกับ กรมทางหลวง จัดพื้นที่กางเต็นท์ฟรี 35 แห่ง ทั่วประเทศ ต้อนรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ถ้าใครเดินทางใช้เส้นทางไหนก็แวะพักนอนชิลล์ๆ ได้เลย สำหรับใครที่อยากเที่ยวแบบกางเต็นท์เราก็มีจุดแนะนำเพียบทั้ง 8 จุดกางเต็นท์บนดอย โซนภาคเหนือ นอนชิลล์รับลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติ5 ลานกางเต็นท์เพชรบุรี ติดริมแม่น้ำ น่าไปแคมป์ปิ้ง และ 7 ลานกางเต็นท์ริมน้ำใกล้กรุงเทพฯ บรรยากาศดี เอาใจสายแคมป์ปิ้ง 


ผู้เขียน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ